Loading...
User profile picture

#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng

Loading...
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2018-04-28 15:04:31
Photo

#28/4/2018 🌟🌞🌻 #instaphoto #follow

11 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2018-03-14 03:41:01
Photo

Contented

14 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-07-10 15:20:02
Photo

205

9 likes - 1 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-07-07 09:01:36
Photo

4 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-07-01 03:57:06
Photo

Cử nhân thất nghiệp........ #graduation #ceremony

16 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-30 16:19:01
Photo

Biết bao nhiêu kỉ niệm và thời gian khi học tại ngôi trường này, mọi thứ trải qua đều rất quý. Có những lúc khó khăn cũng như những lúc vui vẻ. Nhưng để đến được ngày hôm nay và nhận tấm bằng trong tay quả thật không phải là một điều dễ dàng. Cảm ơn tất cả những điều mà ngôi trường này mang lại và cũng cảm ơn bạn bè anh chị em đã đến. Và cũng cảm ơn ba mẹ đã đi cùng đến cuối chặn đường khó khăn trong suốt 21 năm vừa qua. "Thank you for everything"

25 likes - 1 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-30 14:15:58
Photo

Tốt nghiệp lần 2 :)

30 likes - 5 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-30 00:45:54
Photo

Sáng tinh mơ ở trường của người ta #buonngu #daihocdonga #apsara #carnaval

48 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-27 13:43:53
Photo

Mai về rồi 😅😅😅

4 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-24 06:43:48
Photo

Lần đầu làm chuyện ấy.... Hoang mang style

11 likes - 1 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-21 12:20:38
Photo

Xụp con mắt @@

11 likes - 2 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-20 00:24:02
Photo

Đuợc tặng ss galaxy a5 2017. Vì dư máy nên mình muốn bán lại cho ai có nhu cầu. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cho mình qua số điện thoại: 0906 148 338 Tks

10 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-19 06:02:14
Photo

Tình hình là ún bia trúng thưởng ss galaxy a5 2017. Vì dư máy nên mình muốn bán lại cho ai có nhu cầu. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cho mình qua số điện thoại: 0906 148 338 Tks

2 likes - 2 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-17 15:45:13
Photo

Ngó bã cười cái kiểu chẳng giống ai...

5 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-17 03:55:26
Photo

😊 phải tin rằng lí lẽ của bản thân luôn đúng 😌

14 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-16 12:38:24
Photo

Phượng tàn :D

2 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-09 09:36:38
Photo

Who's is he? Swipe left to find out!

17 likes - 4 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-03 13:40:16
Photo

Học giùm😏😏😏

7 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-02 08:50:52
Photo

Khi nào mới đc như.......

10 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-06-02 03:51:45
Photo

😱✍🏻📖📖🙏😢 Loạn hết cả não vs đống này 😱😱😱#tiếngnhậtlàmconngườitahéomòn #đauhếtcảđầu #danangcity

28 likes - 4 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-05-30 12:20:33
Photo

Đi học rảnh là pải kiếm việc để làm...he he

6 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-05-27 04:19:54
Photo

Conference "FDI in Asia" Hosts

30 likes - 0 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-05-26 07:23:08
Photo

14 likes - 4 comments
#Trung tâm tuyển sinh - Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng Shared publicly - 2017-05-21 05:10:24
Photo

Fist days

2 likes - 0 comments