Superfoods, it does a body good.🍫💦💦 Instagram Photos | videos | post

Superfoods, it does a body good.🍫💦💦

12 likes - 1 comments
Bao giờ mới có bản final đây hhuhuhu 😢
Nên có những sự lựa chọn đúng đắn hơn cho những đứa con sau 👶👶👶
Dù thế nào thì với em được hát với anh vẫn là điều tuyệt vời nhất :

Bao giờ mới có bản final đây hhuhuhu 😢 Nên có những sự lựa chọn đúng đắn hơn cho những đứa con sau 👶👶👶 Dù thế nào thì với em được hát với anh vẫn là điều tuyệt vời nhất :") dù cho cún có hát chán vcc nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội hát với ca sĩ của em đâu 💓

15 likes - 0 comments
The sacrifices of being a younger sibling. Don't worry baby when zi is older I'll make him take you to every single game you have 😩😩 #lilbrother #footballseason #3rdchild Instagram Photos | videos | post

The sacrifices of being a younger sibling. Don't worry baby when zi is older I'll make him take you to every single game you have 😩😩

33 likes - 2 comments
He's stunting in my shades. #3rdchild #munchkin #coolkids Instagram Photos | videos | post

He's stunting in my shades.

25 likes - 2 comments
Superfoods, it does a body good.🍫💦💦 Instagram Photos | videos | post

Superfoods, it does a body good.🍫💦💦

12 likes - 1 comments
Bao giờ mới có bản final đây hhuhuhu 😢
Nên có những sự lựa chọn đúng đắn hơn cho những đứa con sau 👶👶👶
Dù thế nào thì với em được hát với anh vẫn là điều tuyệt vời nhất :

Bao giờ mới có bản final đây hhuhuhu 😢 Nên có những sự lựa chọn đúng đắn hơn cho những đứa con sau 👶👶👶 Dù thế nào thì với em được hát với anh vẫn là điều tuyệt vời nhất :") dù cho cún có hát chán vcc nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội hát với ca sĩ của em đâu 💓

15 likes - 0 comments
The sacrifices of being a younger sibling. Don't worry baby when zi is older I'll make him take you to every single game you have 😩😩 #lilbrother #footballseason #3rdchild Instagram Photos | videos | post

The sacrifices of being a younger sibling. Don't worry baby when zi is older I'll make him take you to every single game you have 😩😩

33 likes - 2 comments
He's stunting in my shades. #3rdchild #munchkin #coolkids Instagram Photos | videos | post

He's stunting in my shades.

25 likes - 2 comments