حالم ، حال پيرمردى است
كه بعد از رفتن شاه اسكناس هايش را عوض نكرد
هزار ، هزار شعرم براى توست
شاه هم بعد از رفتن تو رفت

سعید طاهرنژاد #سعیدطاهرنژاد #سعید_طاهرنژاد #شعر #شعرکوتاه #شعر_کوتاه #مینیمالهایی_برای_زندگی #سیاه_سفید #شعرآزاد #تجرید #آبستره #bnw #bnwmood #bnw_zone #bnw_planet #bnw_secioty #abestract #bnwphotography #bnw_diamond #bnw_magazine #tahernezhad_photography #tahernezhad_photography Instagram Photos | videos | post

حالم ، حال پيرمردى است كه بعد از رفتن شاه اسكناس هايش را عوض نكرد هزار ، هزار شعرم براى توست شاه هم بعد از رفتن تو رفت سعید طاهرنژاد

0 likes - 0 comments
Unexpected encounters Instagram Photos | videos | post

Unexpected encounters

0 likes - 1 comments
حالم ، حال پيرمردى است
كه بعد از رفتن شاه اسكناس هايش را عوض نكرد
هزار ، هزار شعرم براى توست
شاه هم بعد از رفتن تو رفت

سعید طاهرنژاد #سعیدطاهرنژاد #سعید_طاهرنژاد #شعر #شعرکوتاه #شعر_کوتاه #مینیمالهایی_برای_زندگی #سیاه_سفید #شعرآزاد #تجرید #آبستره #bnw #bnwmood #bnw_zone #bnw_planet #bnw_secioty #abestract #bnwphotography #bnw_diamond #bnw_magazine #tahernezhad_photography #tahernezhad_photography Instagram Photos | videos | post

حالم ، حال پيرمردى است كه بعد از رفتن شاه اسكناس هايش را عوض نكرد هزار ، هزار شعرم براى توست شاه هم بعد از رفتن تو رفت سعید طاهرنژاد

0 likes - 0 comments
Unexpected encounters Instagram Photos | videos | post

Unexpected encounters

0 likes - 1 comments