churchrussia #churchrussia Instagram Hashtag

โบสถ์ Peter and Paul Fortress เป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญของรัซเซีย #peterandpaulfortress #church #churchrussia #travel #nokyakkgotorussia

โบสถ์ Peter and Paul Fortress เป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญของรัซเซีย #peterandpaulfortress #church #churchrussia #travel #nokyakkgotorussia

0 likes - 0 comments
อีกแล้วค่ะ จำชื่อไม่ได้😂 แต่มีความขนลุกส์นะ เป็นโบสถ์ท้องถิ่นที่มีสุสานข้างหลังอย่างเย่อะ ไม่กล้าเดิน กลัวติดกลับมาบ้านด้วย แหะๆ #church #churchrussia #saintpetersburg #nokyakkgotorussia

อีกแล้วค่ะ จำชื่อไม่ได้😂 แต่มีความขนลุกส์นะ เป็นโบสถ์ท้องถิ่นที่มีสุสานข้างหลังอย่างเย่อะ ไม่กล้าเดิน กลัวติดกลับมาบ้านด้วย แหะๆ #church #churchrussia #saintpetersburg #nokyakkgotorussia

8 likes - 8 comments
Church of Elijah Prophet in Jaroslav, Russia. It is one of the most beautiful churches in Russia, which I visited in 2016 during my wonderful experience in Moscow

Church of Elijah Prophet in Jaroslav, Russia. It is one of the most beautiful churches in Russia, which I visited in 2016 during my wonderful experience in Moscow

59 likes - 59 comments
В годы жесточайших большевистских гонений на Православную Церковь, в храме не прерывалось богослужение. В 1922 году собор поставили на учёт по делам музеев Наркомата просвещения как памятник архитектуры 18 века. В этом же году в соборе было произведено «изъятие церковных ценностей». Это было тяжёлое время и для Церкви и для всего нашего народа.  В летописи собора в 1918 году записано: «Уныние, тоска между всеми. Смертность между старыми и молодыми больше обычного. В школах закон Божий не преподаётся. В Церкви за словом пастырским следят». В 1919 году: «В течении года свирепствовала болезнь, много умерло народа в городе от тифа. На все необходимые жизненные потребности еженедельно возрастала дороговизна. Прихожане ездили в городской лес, что бы привести для отопления храма дров сухостоя. Топилась одна только печь, тепла было два градуса». Через десять лет записано: «Наступило время внешнего и внутреннего церковного обеднения. Много печальных обстоятельств пережила за этот период Церковь Божия… Появились «обновленцы», «живая церковь» и другие раскольники». В 1937 году был арестован и осуждён на 10 лет исправительных лагерей настоятель собора архимандрит Григорий Карпенко.

Во время Великой Отечественной Войны, в период оккупации, фашисты осквернили храм. В колокольню попал артиллерийский снаряд, но не разорвался. Собор был спасён от гибели волею Божественного Провидения.

В 50-е годы в Благовещенском соборе настоятелем был протоиерей Пётр (Щипков), рукоположенный святым патриархом Тихоном и около 30 лет проведшим в лагерях и ссылках.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#Боровск
#Калужскаяобласть
#autumn
#осень
#krasivaru

В годы жесточайших большевистских гонений на Православную Церковь, в храме не прерывалось богослужение. В 1922 году собор поставили на учёт по делам музеев Наркомата просвещения как памятник архитектуры 18 века. В этом же году в соборе было произведено «изъятие церковных ценностей». Это было тяжёлое время и для Церкви и для всего нашего народа.  В летописи собора в 1918 году записано: «Уныние, тоска между всеми. Смертность между старыми и молодыми больше обычного. В школах закон Божий не преподаётся. В Церкви за словом пастырским следят». В 1919 году: «В течении года свирепствовала болезнь, много умерло народа в городе от тифа. На все необходимые жизненные потребности еженедельно возрастала дороговизна. Прихожане ездили в городской лес, что бы привести для отопления храма дров сухостоя. Топилась одна только печь, тепла было два градуса». Через десять лет записано: «Наступило время внешнего и внутреннего церковного обеднения. Много печальных обстоятельств пережила за этот период Церковь Божия… Появились «обновленцы», «живая церковь» и другие раскольники». В 1937 году был арестован и осуждён на 10 лет исправительных лагерей настоятель собора архимандрит Григорий Карпенко. Во время Великой Отечественной Войны, в период оккупации, фашисты осквернили храм. В колокольню попал артиллерийский снаряд, но не разорвался. Собор был спасён от гибели волею Божественного Провидения. В 50-е годы в Благовещенском соборе настоятелем был протоиерей Пётр (Щипков), рукоположенный святым патриархом Тихоном и около 30 лет проведшим в лагерях и ссылках. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #Боровск #Калужскаяобласть #autumn #осень #krasivaru

96 likes - 96 comments
С 1839 по 1863 год старостой собора был купец П.А.Волокитин. при нём изготовили пятиярусный иконостас, расписали трапезную и паперть, повесили на колокольню колокола. Башенные часы были установлены усердием купца А.П.Молчанова.  С 1828 14 мая, в день памяти преподобного Пафнутия, совершается Крестный ход из Благовещенского собора и близлежащих церквей в Пафнутьев монастырь.

С 1867 года в соборе велась летопись, в которой отражалась жизнь прихода и важные для страны события. Например: 3 мая 1891 года был отслужен Благодарственный молебен за спасение жизни цесаревича Николая (будущего императора Николая Второго), на которого было совершено покушение во время путешествия по Японии.

Благовещенский собор – кафедральный, так как глава Калужской епархии носит титул «митрополит Калужский и Боровский». Поэтому на солее у Царских Врат находится архипастырский жезл.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#Боровск
#Калужскаяобласть
#autumn
#осень
#krasivaru

С 1839 по 1863 год старостой собора был купец П.А.Волокитин. при нём изготовили пятиярусный иконостас, расписали трапезную и паперть, повесили на колокольню колокола. Башенные часы были установлены усердием купца А.П.Молчанова. С 1828 14 мая, в день памяти преподобного Пафнутия, совершается Крестный ход из Благовещенского собора и близлежащих церквей в Пафнутьев монастырь. С 1867 года в соборе велась летопись, в которой отражалась жизнь прихода и важные для страны события. Например: 3 мая 1891 года был отслужен Благодарственный молебен за спасение жизни цесаревича Николая (будущего императора Николая Второго), на которого было совершено покушение во время путешествия по Японии. Благовещенский собор – кафедральный, так как глава Калужской епархии носит титул «митрополит Калужский и Боровский». Поэтому на солее у Царских Врат находится архипастырский жезл. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #Боровск #Калужскаяобласть #autumn #осень #krasivaru

68 likes - 68 comments
Благовещенский собор издревле существовал в г. Боровске. О времени построения древней части собора (алтаря и четверика) есть разные предположения, 17 век или 18 век, но письменных свидетельств о точной  дате постройки пока не найдено.

В древности деревянное здание собора находилось на городище в крепости. Но после трагических событий смутного времени центр города переместился на посад и торговую площадь, где и был построен каменный собор. Во время войны 1812 года храм был ограблен и осквернён, был уничтожен архив, и уже не указывалось чьим иждивением и в каком году построен храм.

Стараниями протоиерея Симеона Зверева к 1819 году были построены «обширная трапезная с приличною колокольнею». Южный придел трапезной во имя Николая чудотворца освящён в 1819 году епископом Филаретом Амфитеатровым будущим митрополитом Киевским, северный – в честь Казанской иконы Божией Матери в 1829 году.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#Боровск
#Калужскаяобласть
#autumn
#осень
#krasivaru

Благовещенский собор издревле существовал в г. Боровске. О времени построения древней части собора (алтаря и четверика) есть разные предположения, 17 век или 18 век, но письменных свидетельств о точной  дате постройки пока не найдено. В древности деревянное здание собора находилось на городище в крепости. Но после трагических событий смутного времени центр города переместился на посад и торговую площадь, где и был построен каменный собор. Во время войны 1812 года храм был ограблен и осквернён, был уничтожен архив, и уже не указывалось чьим иждивением и в каком году построен храм. Стараниями протоиерея Симеона Зверева к 1819 году были построены «обширная трапезная с приличною колокольнею». Южный придел трапезной во имя Николая чудотворца освящён в 1819 году епископом Филаретом Амфитеатровым будущим митрополитом Киевским, северный – в честь Казанской иконы Божией Матери в 1829 году. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #Боровск #Калужскаяобласть #autumn #осень #krasivaru

65 likes - 65 comments
Храм Спаса Преображения на Взгорье в г. Боровске
Кирпичная однокупольная церковь в стиле классицизма с небольшой трапезной и колокольней. Сооружена в 1804 купцом В. С. Просвириным. В трапезной Покровский и Петропавловский приделы. Закрыта в 1920-х, использовалась как склад, в кон. 1980-х отремонтирована. В 2001 передана епархии, приписана к Благовещенскому собору, а с 2007 — к Пафнутьеву монастырю. Ведётся ремонт. В настоящее время является архиерейским подворьем.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#монастыри
#monastery
#Боровск
#Калужскаяобласть
#autumn
#осень
#krasivaru

Храм Спаса Преображения на Взгорье в г. Боровске Кирпичная однокупольная церковь в стиле классицизма с небольшой трапезной и колокольней. Сооружена в 1804 купцом В. С. Просвириным. В трапезной Покровский и Петропавловский приделы. Закрыта в 1920-х, использовалась как склад, в кон. 1980-х отремонтирована. В 2001 передана епархии, приписана к Благовещенскому собору, а с 2007 — к Пафнутьеву монастырю. Ведётся ремонт. В настоящее время является архиерейским подворьем. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #монастыри #monastery #Боровск #Калужскаяобласть #autumn #осень #krasivaru

78 likes - 78 comments
C Покровом Пресвятой Богородицы, друзья! И пусть ваш день будет светел, чист и наполнен гармонией! 😊🙏✨ (На фото наш городской Собор Архангела Михаила)
.
В этот день зима как бы должна встретиться с осенью. У нас что-то она задерживается... А так уже хочется снега ❄❄❄😍 Насладилась я осенью, снеговиков лепить хочууууу. ⛄
.
#мойжелезногорск #красноярскийкрай #siberia #красиваяроссия #храмыроссии #россия #природароссии #фотодляроссии #храм #собор #осень #churchrussia #autumn #natureofrussiaru #russia_img #walk_on_russia #ig_russia #russiaphoto #natgeoru #russiamylove #russia_pics #photorussia #landscape_russia #rus_places #rus_photos #natureofrussia #nikonphoto #loves_russia #wonderful_places #naturelovers

C Покровом Пресвятой Богородицы, друзья! И пусть ваш день будет светел, чист и наполнен гармонией! 😊🙏✨ (На фото наш городской Собор Архангела Михаила) . В этот день зима как бы должна встретиться с осенью. У нас что-то она задерживается... А так уже хочется снега ❄❄❄😍 Насладилась я осенью, снеговиков лепить хочууууу. ⛄ . #мойжелезногорск #красноярскийкрай #siberia #красиваяроссия #храмыроссии #россия #природароссии #фотодляроссии #храм #собор #осень #churchrussia #autumn #natureofrussiaru #russia_img #walk_on_russia #ig_russia #russiaphoto #natgeoru #russiamylove #russia_pics #photorussia #landscape_russia #rus_places #rus_photos #natureofrussia #nikonphoto #loves_russia #wonderful_places #naturelovers

159 likes - 159 comments
А где мы были сегодня? Волею судеб опять дорожка привела в Муром. И опять ну не смогли не зайти в очень красивое место на берегу Оки 😍.
На страже времен ⚔️ стоит древнейшая святая обитель Руси Муромский Спасский монастырь. Он, согласно преданию, был основан в 1015 году святым благоверным князем Глебом (первый русский святой, сын равноапостольного великого Киевского князя Владимира). Получив в удел Муром, святой князь не смог поселиться в самом городе среди язычников, и основал княжеский двор выше по Оке, на крутом, поросшем лесами берегу. Здесь князь Глеб Муромский устроил первый храм, а рядом с ним позднее образовалась монашеская обитель.
Сейчас в Спасо-преображенском мужском монастыре находятся 2 больших храма, ризница, часовня, купальня, некрополь, трапезная, братский корпус, паломническая гостиница, колокольня, мини-зоопарк, учебный корпус, часовня-костница (таких в России по пальцам можно посчитать).
Территория монастыря очень красивая и ухоженная. 
В монастыре большое количество святынь, мощи и сильные иконы. В том числе деревянная скульптура с частичной мощей прп. Илии Муромского. .
#Муром #монастырироссии #po_strane #rus_places #loves_russia #loves_united_russia #showmerussia #rusphoto #walk_on_russia #moyhram #church #churchrussia #ruslavia #monastery #святыеместа #святаяобитель #путешествуемвместе #путешествиепороссии #autotravel #святаярусь #страницыисториируси

А где мы были сегодня? Волею судеб опять дорожка привела в Муром. И опять ну не смогли не зайти в очень красивое место на берегу Оки 😍. На страже времен ⚔️ стоит древнейшая святая обитель Руси Муромский Спасский монастырь. Он, согласно преданию, был основан в 1015 году святым благоверным князем Глебом (первый русский святой, сын равноапостольного великого Киевского князя Владимира). Получив в удел Муром, святой князь не смог поселиться в самом городе среди язычников, и основал княжеский двор выше по Оке, на крутом, поросшем лесами берегу. Здесь князь Глеб Муромский устроил первый храм, а рядом с ним позднее образовалась монашеская обитель. Сейчас в Спасо-преображенском мужском монастыре находятся 2 больших храма, ризница, часовня, купальня, некрополь, трапезная, братский корпус, паломническая гостиница, колокольня, мини-зоопарк, учебный корпус, часовня-костница (таких в России по пальцам можно посчитать). Территория монастыря очень красивая и ухоженная. В монастыре большое количество святынь, мощи и сильные иконы. В том числе деревянная скульптура с частичной мощей прп. Илии Муромского. . #Муром #монастырироссии #po_strane #rus_places #loves_russia #loves_united_russia #showmerussia #rusphoto #walk_on_russia #moyhram #church #churchrussia #ruslavia #monastery #святыеместа #святаяобитель #путешествуемвместе #путешествиепороссии #autotravel #святаярусь #страницыисториируси

39 likes - 39 comments
В храме тишина, горят лампады,
 прямо впереди иконостас, и Спаситель ясными очами смотрит в душу каждому из нас. 
И под этим взглядом ощущаем, всю греховность трепетной души, не случайно видно повторяем:

В храме тишина, горят лампады, прямо впереди иконостас, и Спаситель ясными очами смотрит в душу каждому из нас. И под этим взглядом ощущаем, всю греховность трепетной души, не случайно видно повторяем: "Господи, помилуй и спаси".🙏 #храм #церковь #казанскаяиконабожьейматери #сила #свет #православныйпраздник #моявера #православие #вера #красотахрама #ангелы #молитва #лучи #бог #богородица #славабогузавсе #причастие #благодарение #храмыроссии #ortodox #churchrussia #russia #church #siberia #irkutsk #angel

19 likes - 19 comments
🏛Храм Иоанна Богослова
⠀
📍Хавертово, Михайловский район
⠀
«Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии» следует, что: «время основания церкви неизвестно; построенная в 1794 году Богословская церковь, в 1837 году 20 июля сгорела». В 1842 году была вновь построена и освящена деревянная церковь с приделами Никольский и Митрофановский.
⠀
В 30-е годы коллективизации в Хавертово был организован колхоз «Путь Ильича», а в церкви устроили склад для хранения зерна, так началось разрушение памятника архитектуры.
⠀
#рязанскаяобласть #рязань#михайловскийрайон#хавертово #храмырязанщины #церквироссии #храмыроссии⛪ #храмиоаннабогослова #architecture #churchphoto #photoarch #photographyrussia #photography📷 #russianature #churchrussia #photoarchitecture #photographyrussia #russiangirlsgram #russianarchitecture #russianculture #culturetrip #архитектурароссии #заброшенныеместа #заброшенная #заброшенныйхрам #заброшка #europechurch #abandonedchurch #abandoned

🏛Храм Иоанна Богослова ⠀ 📍Хавертово, Михайловский район ⠀ «Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии» следует, что: «время основания церкви неизвестно; построенная в 1794 году Богословская церковь, в 1837 году 20 июля сгорела». В 1842 году была вновь построена и освящена деревянная церковь с приделами Никольский и Митрофановский. ⠀ В 30-е годы коллективизации в Хавертово был организован колхоз «Путь Ильича», а в церкви устроили склад для хранения зерна, так началось разрушение памятника архитектуры. ⠀ #рязанскаяобласть #рязань #михайловскийрайон #хавертово #храмырязанщины #церквироссии #храмыроссии⛪ #храмиоаннабогослова #architecture #churchphoto #photoarch #photographyrussia #photography📷 #russianature #churchrussia #photoarchitecture #photographyrussia #russiangirlsgram #russianarchitecture #russianculture #culturetrip #архитектурароссии #заброшенныеместа #заброшенная #заброшенныйхрам #заброшка #europechurch #abandonedchurch #abandoned

53 likes - 53 comments
Храм Святого Преподобного Серафима Саровского, Александров
Первое, что встречает тех, кто приехал в Александров железной дорогой - это храм Серафима Саровского, который был построен в 1903 году для железнодорожных рабочих. Это первый в России храм, освящённый во имя преподобного Серафима Саровского.
В 1928 году храм был закрыт, многое было разрушено. И лишь в начале 2000-х церковь была возвращена верующим. В настоящее время храм восстановлен и радует жителей и гостей города своей красотой.
#храмыроссии #александров #владимирскаяобласть #церковь #серафимсаровский #православнаяроссия #руславия #малыегородароссии #путешествиепороссии #люблюроссию #фотодляроссии #семейныепутешествия #посвятымместам #moyhram #walk_on_russia #po_strane #russia_global #russiamylove #churchrussia #hram #russia_photos #russiandiary2 #r_u_s_s_i_a #russia_best_photos #photorussia #russia_vacations #rus_places #russia_ww

Храм Святого Преподобного Серафима Саровского, Александров Первое, что встречает тех, кто приехал в Александров железной дорогой - это храм Серафима Саровского, который был построен в 1903 году для железнодорожных рабочих. Это первый в России храм, освящённый во имя преподобного Серафима Саровского. В 1928 году храм был закрыт, многое было разрушено. И лишь в начале 2000-х церковь была возвращена верующим. В настоящее время храм восстановлен и радует жителей и гостей города своей красотой. #храмыроссии #александров #владимирскаяобласть #церковь #серафимсаровский #православнаяроссия #руславия #малыегородароссии #путешествиепороссии #люблюроссию #фотодляроссии #семейныепутешествия #посвятымместам #moyhram #walk_on_russia #po_strane #russia_global #russiamylove #churchrussia #hram #russia_photos #russiandiary2 #r_u_s_s_i_a #russia_best_photos #photorussia #russia_vacations #rus_places #russia_ww

335 likes - 335 comments
Трехэтажный Настоятельский корпус вСвято-Пафнутьевом Боровском монастыре, севернее соборного храма, построили в середине XVII века. Жилыми в нем были два верхних этажа, на первом же располагались мастерские и хозяйственные службы. К 1840 году корпус сильно обветшал, и его реконструировали.

Собственно настоятельскими в этом здании являлись три смежные кельи второго этажа, соединенные специальным проходом с Митрофаниевской церковью — этот храм датируется 1760 годом. Изначально его обнесли с трех сторон папертью, которую ликвидировали за ветхостью в 1792 году. До наших дней докатилось лишь ее «эхо» в виде крыльца, примыкающего к церкви с южной стороны. Храм представляет собой четверик на подклете, увенчанный восьмериком с куполом. Та часть подклета, что находится под алтарем, служила настоятельской усыпальницей.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#монастыри
#monastery
#Боровск
#Калужскаяобласть
#Пафнутьевмонастырь

Трехэтажный Настоятельский корпус вСвято-Пафнутьевом Боровском монастыре, севернее соборного храма, построили в середине XVII века. Жилыми в нем были два верхних этажа, на первом же располагались мастерские и хозяйственные службы. К 1840 году корпус сильно обветшал, и его реконструировали. Собственно настоятельскими в этом здании являлись три смежные кельи второго этажа, соединенные специальным проходом с Митрофаниевской церковью — этот храм датируется 1760 годом. Изначально его обнесли с трех сторон папертью, которую ликвидировали за ветхостью в 1792 году. До наших дней докатилось лишь ее «эхо» в виде крыльца, примыкающего к церкви с южной стороны. Храм представляет собой четверик на подклете, увенчанный восьмериком с куполом. Та часть подклета, что находится под алтарем, служила настоятельской усыпальницей. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #монастыри #monastery #Боровск #Калужскаяобласть #Пафнутьевмонастырь

73 likes - 73 comments
Добрый день! Храм иконы Державной Божией Матери в Чертаново. Построен в 1997г. 
#church #churchrussia #vscorus #vsco #instalike #instagram #instadaily #like #life #love #live #moscow #wonderful #goodday #trip #travelphotography #october #autumn

Добрый день! Храм иконы Державной Божией Матери в Чертаново. Построен в 1997г. #church #churchrussia #vscorus #vsco #instalike #instagram #instadaily #like #life #love #live #moscow #wonderful #goodday #trip #travelphotography #october #autumn

27 likes - 27 comments
Всегда приятно находить новые ракурсы на привычные вещи...

Всегда приятно находить новые ракурсы на привычные вещи...

456 likes - 456 comments
Этот туманный ноябрь в Тихоновой Успенской пустыни очень соответствует настроению. Преподобный Тихон Калужский прожил в дупле дуба, нам говорили, но  я была так шокирована, что не запомнила точно 13 или 30 лет! Дело было в 15 веке. На иконах Преподобный так и изображается - стоящим в дупле дуба. А монастырь он основал уже после дуба. Долго жил, много всего успел.

#тихоновапустынь #православнаяроссия #византийскийстиль #путешествияпороссии #калужскаяобласть #фотодляроссии #churchrussia #orthodoxrussia #walk_on_russia #showmerussia #russia_pics #russia_img #instatravel #russia_kras #cometorussia #loves_united_russia #loves_russia2 #wonderful_places #russiaf #russia_ww #russiandiary2 #rus_places #russian_fotolovers #awesome_russia #europestyle_russia #instarussia #po_strane #тихонкалужский #калуга #moyhram

Этот туманный ноябрь в Тихоновой Успенской пустыни очень соответствует настроению. Преподобный Тихон Калужский прожил в дупле дуба, нам говорили, но я была так шокирована, что не запомнила точно 13 или 30 лет! Дело было в 15 веке. На иконах Преподобный так и изображается - стоящим в дупле дуба. А монастырь он основал уже после дуба. Долго жил, много всего успел. #тихоновапустынь #православнаяроссия #византийскийстиль #путешествияпороссии #калужскаяобласть #фотодляроссии #churchrussia #orthodoxrussia #walk_on_russia #showmerussia #russia_pics #russia_img #instatravel #russia_kras #cometorussia #loves_united_russia #loves_russia2 #wonderful_places #russiaf #russia_ww #russiandiary2 #rus_places #russian_fotolovers #awesome_russia #europestyle_russia #instarussia #po_strane #тихонкалужский #калуга #moyhram

54 likes - 54 comments
Мощная крепостная стена Боровского монастыря с шестью башнями устраивалась, как считается, в два этапа. Первый этап относится к 1530-м годам, когда были построены Поваренная и Тайницкая башни вместе с восточной частью стены. Второй этап пришелся на первую половину XVII века.

После разорения, учиненного Лжедмитрием II, обитель нуждалась в серьезных восстановительных работах. Ученые предполагают, что автором ее реконструкции был знаменитый создатель Белого города в Москве и Смоленской крепости Федор Конь. Основывают свои предположения они на большом сходстве башен, одном и том же типе перекрытий, одинаковой обработке наружных сторон ворот, похожем типе кладки и затирки раствора, использовании, наконец, одноразмерного кирпича.

Самая древняя из башен — вероятнее всего, небольшая Круглая; самая мощная — Сторожевая, поставленная в северо-восточном углу монастырской ограды. Прясла стены снабжены нижними бойницами пушечного боя и рядами бойниц пищального боя.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#монастыри
#monastery
#Боровск
#Калужскаяобласть
#Пафнутьевмонастырь

Мощная крепостная стена Боровского монастыря с шестью башнями устраивалась, как считается, в два этапа. Первый этап относится к 1530-м годам, когда были построены Поваренная и Тайницкая башни вместе с восточной частью стены. Второй этап пришелся на первую половину XVII века. После разорения, учиненного Лжедмитрием II, обитель нуждалась в серьезных восстановительных работах. Ученые предполагают, что автором ее реконструкции был знаменитый создатель Белого города в Москве и Смоленской крепости Федор Конь. Основывают свои предположения они на большом сходстве башен, одном и том же типе перекрытий, одинаковой обработке наружных сторон ворот, похожем типе кладки и затирки раствора, использовании, наконец, одноразмерного кирпича. Самая древняя из башен — вероятнее всего, небольшая Круглая; самая мощная — Сторожевая, поставленная в северо-восточном углу монастырской ограды. Прясла стены снабжены нижними бойницами пушечного боя и рядами бойниц пищального боя. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #монастыри #monastery #Боровск #Калужскаяобласть #Пафнутьевмонастырь

78 likes - 78 comments
Ильинская церковь Боровского монастыря с больничными палатами и трапезной, расположенная чуть восточнее Митрофаниевской, была воздвигнута на том месте, где находилась братская могила тех, кто погиб во время взятия монастыря отрядами Лжедмитрия II. Точное время постройки неизвестно. Во вкладной книге обители имеется запись под 1760 годом:«Болярыня княгиня Мария Мироновна, да сын ея князь Иоанн Борисович Репнин дали на строение каменыя церкви с больницею денег пятьсот рублей». Ильинская церковь — очень маленькая; с запада к ней примыкает больничный корпус, а с северо-запада — трапезная, разрешение на устройство которой было получено в 1768 году (то есть получается, что сам храм появился в промежутке между 1760 и 1768 годом). Любопытная деталь — храм от больничных келий отделяет стена с так называемым «слуховым проемом», пробитым для того, чтобы лежачие больные могли видеть службу и даже как бы участвовать в ней.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#монастыри
#monastery
#Боровск
#Калужскаяобласть
#Пафнутьевмонастырь

Ильинская церковь Боровского монастыря с больничными палатами и трапезной, расположенная чуть восточнее Митрофаниевской, была воздвигнута на том месте, где находилась братская могила тех, кто погиб во время взятия монастыря отрядами Лжедмитрия II. Точное время постройки неизвестно. Во вкладной книге обители имеется запись под 1760 годом:«Болярыня княгиня Мария Мироновна, да сын ея князь Иоанн Борисович Репнин дали на строение каменыя церкви с больницею денег пятьсот рублей». Ильинская церковь — очень маленькая; с запада к ней примыкает больничный корпус, а с северо-запада — трапезная, разрешение на устройство которой было получено в 1768 году (то есть получается, что сам храм появился в промежутке между 1760 и 1768 годом). Любопытная деталь — храм от больничных келий отделяет стена с так называемым «слуховым проемом», пробитым для того, чтобы лежачие больные могли видеть службу и даже как бы участвовать в ней. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #монастыри #monastery #Боровск #Калужскаяобласть #Пафнутьевмонастырь

65 likes - 65 comments
В 1690 году над северной папертью трапезной Рождественского храма выросла пятиярусная красавица-колокольня. Оплатил строительные работы князь Константин Щербатов. Колокольня возведена в стиле так называемого «нарышкинского барокко», который как раз в конце XVII века утверждался в русском зодчестве. Нарядность сооружения усиливают несколько рядов цветных изразцов, выполненных знаменитым мастером XVII столетия Степаном Полубесом.

В 1775 году верхушку колокольни переделали, устроив свод и фонарь по образцу тех, что были на Митрофаниевской церкви, появившейся в монастыре пятнадцатью годами ранее. Высота колокольни достигла после этого 55 метров.

#rus_places
#russia_pics
#путешествия
#walk_on_russia
#natureofrussiaru
#fotorussia
#фотодляроссии
#po_strane
#russiaf
#россия
#russiandiary
#photorussia
#rus_photos
#russiafoto
#городароссии
#путешествияпороссии
#travel
#Russia
#beautifulrussia
#churchrussia
#ruslavia
#ХрамыРоссии
#монастыри
#monastery
#Боровск
#Калужскаяобласть
#Пафнутьевмонастырь

В 1690 году над северной папертью трапезной Рождественского храма выросла пятиярусная красавица-колокольня. Оплатил строительные работы князь Константин Щербатов. Колокольня возведена в стиле так называемого «нарышкинского барокко», который как раз в конце XVII века утверждался в русском зодчестве. Нарядность сооружения усиливают несколько рядов цветных изразцов, выполненных знаменитым мастером XVII столетия Степаном Полубесом. В 1775 году верхушку колокольни переделали, устроив свод и фонарь по образцу тех, что были на Митрофаниевской церкви, появившейся в монастыре пятнадцатью годами ранее. Высота колокольни достигла после этого 55 метров. #rus_places #russia_pics #путешествия #walk_on_russia #natureofrussiaru #fotorussia #фотодляроссии #po_strane #russiaf #россия #russiandiary #photorussia #rus_photos #russiafoto #городароссии #путешествияпороссии #travel #Russia #beautifulrussia #churchrussia #ruslavia #ХрамыРоссии #монастыри #monastery #Боровск #Калужскаяобласть #Пафнутьевмонастырь

95 likes - 95 comments
На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы чётче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей.
Иосиф Бродский

На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы чётче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. Иосиф Бродский "Набережная неисцелимых" На фото Ростов Великий #цитатыизкниг #иосифбродский #красивосказано #мудрыеслова #мысливслух #ростоввеликий #назакате #закат🌅 #закатное #вечереет #озеронеро #храмыроссии #пейзажироссии #sansetlovers #sansetsrussia #natureofrussiaru #po_strane #ruslavia #walk_on_russia #zolotoekoltso #russiamylove #russia_img #russia_ig #moyhram #churchrussia #rus_places

30 likes - 30 comments
Церковь Иоанна Богослова на Ишне, Ростов Великий
Построена в 1687 архимандритом Авраамиевского монастыря Герасимом в память явления на этом месте Иоанна Богослова Авраамию Ростовскому. Это единственный столь древний деревянный храм в Ярославской области, находится вблизи Ростова в селе Богослов на реке Ишне.
Храм очень впечатляет! Хотели посмотреть его только снаружи, но нам посчастливилось побывать и внутри и послушать интересную экскурсию.
А ещё мы познакомились с кошкой Машей, которая чувствует себя настоящей хозяйкой в храме - листайте дальше на фото)
#храмыроссии #деревянныйхрам #деревянноезодчество #иоаннбогослов #люблюроссию #ярославскаяобласть #путешествиеэтожизнь #путешествуйпороссии #удивительноерядом #божьяблагодать #фотодляроссии #руславия #кошка #po_strane #moyhram #photorussia #natureofrussiaru #walk_on_russia #loves_united_russia #travelrussia #russia_pics #russia_global #russia_ig #rus_places #r_u_s_s_i_a #russia_vacations #churchrussia

Церковь Иоанна Богослова на Ишне, Ростов Великий Построена в 1687 архимандритом Авраамиевского монастыря Герасимом в память явления на этом месте Иоанна Богослова Авраамию Ростовскому. Это единственный столь древний деревянный храм в Ярославской области, находится вблизи Ростова в селе Богослов на реке Ишне. Храм очень впечатляет! Хотели посмотреть его только снаружи, но нам посчастливилось побывать и внутри и послушать интересную экскурсию. А ещё мы познакомились с кошкой Машей, которая чувствует себя настоящей хозяйкой в храме - листайте дальше на фото) #храмыроссии #деревянныйхрам #деревянноезодчество #иоаннбогослов #люблюроссию #ярославскаяобласть #путешествиеэтожизнь #путешествуйпороссии #удивительноерядом #божьяблагодать #фотодляроссии #руславия #кошка #po_strane #moyhram #photorussia #natureofrussiaru #walk_on_russia #loves_united_russia #travelrussia #russia_pics #russia_global #russia_ig #rus_places #r_u_s_s_i_a #russia_vacations #churchrussia

203 likes - 203 comments
А у нас с утра за окном 0 градусов. Деревья желтеют на глазах! Подозреваю, что ближайшие выходные будут насыщенными в фотографическом плане :)
Россия. Калужская обл. Козельск. 
Монастырь Введенская Оптина пустынь.
Последний закатный свет.

сентябрь 2018

#rus_places #natgeorussia #фотодляРоссии #photorussia #landscape_russia #Russia_fotolovers #loves_united_russia #po_strane #loves_russia #ruslavia
#sunrise_and_sunsets #krasota_zakata_rassveta
#churchrussia #храмыроссии #moyhram #loves_united_church
#infinity_worldshoot #fantastic_earth #landscape_captures #ok_europe #loves_united_europe #europe_gallery #igs_europe #topeuropephoto #living_europe
#igglobalclub #igworldclub_landscape #ig_global_life #igrejaspelomundo #landscape

А у нас с утра за окном 0 градусов. Деревья желтеют на глазах! Подозреваю, что ближайшие выходные будут насыщенными в фотографическом плане :) Россия. Калужская обл. Козельск.  Монастырь Введенская Оптина пустынь. Последний закатный свет. сентябрь 2018 #rus_places #natgeorussia #фотодляРоссии #photorussia #landscape_russia #Russia_fotolovers #loves_united_russia #po_strane #loves_russia #ruslavia #sunrise_and_sunsets #krasota_zakata_rassveta #churchrussia #храмыроссии #moyhram #loves_united_church #infinity_worldshoot #fantastic_earth #landscape_captures #ok_europe #loves_united_europe #europe_gallery #igs_europe #topeuropephoto #living_europe #igglobalclub #igworldclub_landscape #ig_global_life #igrejaspelomundo #landscape

278 likes - 278 comments
Храм Архангела Гавриила и Феодора Стратилата . Представительство Антиохийской Православной Церкви при Московском Патриархате.
Приход храма Архангела Гавриила известен с 1551 года.
Современное здание храма было построено в 1704 — 1707 году по заказу А.Д. Меньшикова. Архитектор И.П. Зарудный. Стал самым высоким зданием Москвы и получил за это название «Меншикова башня».
В 1782 — 1806 году во дворе храма Архангела Гавриила было построено двухпрестольное здание храма в честь великомученика Феодора Стратилата.
В годы гонений храмы закрыты и переданы в народное хозяйство в 1923 году — храм архангела Гавриила, а 1930 году — храм великомученика Феодора Стратилата.
В 1947 по благословению Святейшего Патриарха Алексия I в храмах разместилось подворье Антиохийского Патриархата и возобновились богослужения.
#храм #храмы #храмы_москвы #церкви #церкви_москвы #церковь⛪ #Москва #инстамосква #фотодляроссии #православие  #русфото #churchrussia #church #rus_photos #moskow_ig #moscow #moskowinsta #moskow  #ig_moscow #i_moskva #i_love_msk #moscowonline #europestyle_russia #loves_united_moscow #total_europe #r_u_s_s_i_a

Храм Архангела Гавриила и Феодора Стратилата . Представительство Антиохийской Православной Церкви при Московском Патриархате. Приход храма Архангела Гавриила известен с 1551 года. Современное здание храма было построено в 1704 — 1707 году по заказу А.Д. Меньшикова. Архитектор И.П. Зарудный. Стал самым высоким зданием Москвы и получил за это название «Меншикова башня». В 1782 — 1806 году во дворе храма Архангела Гавриила было построено двухпрестольное здание храма в честь великомученика Феодора Стратилата. В годы гонений храмы закрыты и переданы в народное хозяйство в 1923 году — храм архангела Гавриила, а 1930 году — храм великомученика Феодора Стратилата. В 1947 по благословению Святейшего Патриарха Алексия I в храмах разместилось подворье Антиохийского Патриархата и возобновились богослужения. #храм #храмы #храмы_москвы #церкви #церкви_москвы #церковь⛪ #Москва #инстамосква #фотодляроссии #православие #русфото #churchrussia #church #rus_photos #moskow_ig #moscow #moskowinsta #moskow #ig_moscow #i_moskva #i_love_msk #moscowonline #europestyle_russia #loves_united_moscow #total_europe #r_u_s_s_i_a

101 likes - 101 comments
@eshtokin_vladimir -  Несколько мгновений из жизни матушек Петропавловского монастыря города Юрьев - Польской. #людицеркви #монастырироссии #фотопутешествие #провинция #православие #православноефото #churchrussia #петропавловскиймонастырь - #regrann

@eshtokin_vladimir - Несколько мгновений из жизни матушек Петропавловского монастыря города Юрьев - Польской. #людицеркви #монастырироссии #фотопутешествие #провинция #православие #православноефото #churchrussia #петропавловскиймонастырь - #regrann

56 likes - 56 comments
В Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря.
Самый древний действующий храм Москвы
#храм #спасоандрониковмонастырь #спасскийсобор #храмыроссии #photorussia #loves_russia #churchrussia

В Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря. Самый древний действующий храм Москвы #храм #спасоандрониковмонастырь #спасскийсобор #храмыроссии #photorussia #loves_russia #churchrussia

27 likes - 27 comments