http://pixgram.me fashionhair Response code is 0. Body: Something went wrong. Please report issue. OK (#200)

Response code is 0. Body: Something went wrong. Please report issue.
pilakilibarbunya |  |

@pilakilibarbunya Post

"Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, bir âyinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbet-i beka, o âyine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil.. belki o âyinede istidada göre cilvesi bulunan Bâki-i Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki, belâhet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir. "Yâ Bâki Ente-l Bâki" de. Yani madem sen varsın ve bâkisin; fena ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok!.."🌾 Risale-i Nur Mesnevi-i Nuriye(176)Zühre/Ondördüncü nota/1.remiz🍃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .