The seduction. I watched the mating ritual of this #woodduck couple for quite a while. I’ve got more shots taken throughout but this was near the start 💛 #inspirenaturenow #naturephotography #september2017 #fwjapanesegarden #duck #ip_birds #fwbg #visitfortworth #birdsofinstagram #instadfw #instabirds #txig #igtexas #visittexas #fotocatchers #fiftyshadesofnature #nanpapix Instagram Photos | videos | post

The seduction. I watched the mating ritual of this couple for quite a while. I’ve got more shots taken throughout but this was near the start 💛

0 likes - 0 comments
Nếu bạn còn trẻ, còn tự do, mà thấy hầu hết thời gian của mình chỉ dung để buồn, hay suy nghĩ lại. Sau này bạn sẽ thấy có những nỗi buồn rất

Nếu bạn còn trẻ, còn tự do, mà thấy hầu hết thời gian của mình chỉ dung để buồn, hay suy nghĩ lại. Sau này bạn sẽ thấy có những nỗi buồn rất "vô nghĩa", nó không giúp mình lớn lên, mà chỉ làm cho mình cảm thấy thương tổn. Đôi khi, là tự bạn làm tổn thương chính mình.

1 likes - 0 comments
Nature shots boiii 🌿

#nature #outdoors #naturephotography Instagram Photos | videos | post

Nature shots boiii 🌿

0 likes - 0 comments
The seduction. I watched the mating ritual of this #woodduck couple for quite a while. I’ve got more shots taken throughout but this was near the start 💛 #inspirenaturenow #naturephotography #september2017 #fwjapanesegarden #duck #ip_birds #fwbg #visitfortworth #birdsofinstagram #instadfw #instabirds #txig #igtexas #visittexas #fotocatchers #fiftyshadesofnature #nanpapix Instagram Photos | videos | post

The seduction. I watched the mating ritual of this couple for quite a while. I’ve got more shots taken throughout but this was near the start 💛

0 likes - 0 comments
Nếu bạn còn trẻ, còn tự do, mà thấy hầu hết thời gian của mình chỉ dung để buồn, hay suy nghĩ lại. Sau này bạn sẽ thấy có những nỗi buồn rất

Nếu bạn còn trẻ, còn tự do, mà thấy hầu hết thời gian của mình chỉ dung để buồn, hay suy nghĩ lại. Sau này bạn sẽ thấy có những nỗi buồn rất "vô nghĩa", nó không giúp mình lớn lên, mà chỉ làm cho mình cảm thấy thương tổn. Đôi khi, là tự bạn làm tổn thương chính mình.

1 likes - 0 comments
Nature shots boiii 🌿

#nature #outdoors #naturephotography Instagram Photos | videos | post

Nature shots boiii 🌿

0 likes - 0 comments